• increase font size
  • Default font size
  • decrease font size
Reklama

ROD TRUSO w Elblągu

Nowy Zarząd - wybrany

Email Drukuj PDF

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze w naszym ogrodzie. Pomimo sporadycznie padającego deszczu przed siedzibą ogrodu zebrało się 25 członków naszego Stowarzyszenia.

Zarząd ROD TRUSO ukonstytuował się w następującym składzie:

Bożena Lewandowska - prezes

Tomasz Mizerski - wiceprezes

Jan Kłobuchowski - skarbnik

Katarzyna Kroczyk - sekretarz

Mirosłąw Rogoża - członek

 

Komisja Rewizyjna ROD TRUSO

Regina Wojdat - przewodnicząca

Justyna Parzyszek - zastępca przewodniczącej

Zdzisław Maciejewski - członek

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Email Drukuj PDF

 

Informujemy, że najbliższe Walne Zebranie Sprawozdawcze - Wyborcze   ROD TRUSO odbędzie się 30 sierpnia 2021 o godz. 16.00 przy biurze Zarządu ROD TRUSO na naszych działkach. Z racji powagi spotkania serdecznie prosimy o przybycie wszystkich działkowców. W przypadku braku odpowiedniej liczby delegatów II termin przypadnie na godz. 16.30.


Ważny komunikat

Email Drukuj PDF

 

Uprzejmie informujemy, że  obowiązuje  całkowity zakaz wjazdu wszelkich pojazdów mechanicznych ( samochodów, samochodów ciężarowych,  koparek, ciągników, itp. na teren ogrodu. Spowodowane jest to rozjeżdżaniem alejek i powstawaniem dziur oraz kolein. W  sytuacji uzasadnionej konieczności wjazdu samochodem, należy z wyprzedzeniem uzgodnić termin z przedstawicielami zarządu, telefonując pod nr 607 121 300  lub bezpośrednio u Pana Prezesa Tomasza Mizerskiego.


 

Zarząd przypomina o całkowitym zakazie wyrzucania śmieci wielkogabarytowych. Kontenery znajdujące się w naszych ogrodach przeznaczone są na odpady zielone i śmieci komunalne. Działkowcy wyrzucający ze swoich altan niepotrzebne rzeczy typu szafki, tapczany, lodówki, fotele, telewizory itp. zobowiązani są do ich osobistego wywiezienia z terenu działek. Przypominamy, że okolice kontenerów są monitorowane i osoby łamiące regulamin będą pociągane do odpowiedzialności, natomiast śmieci będą wywiezione na koszt wszystkich działkowców.

 


 

Prosimy wszystkich działkowców, którzy nie odebrali jeszcze wykazu opłat za rok 2017 o pilne zgłoszenie się do Prezesa ROD TRUSO Pani Wiceprezes Bożeny Lewandowskiej ( działka nr. 19 ). Przypominamy pozostałym, że termin dokonywania opłat mija 31 sierpnia.


 

Zarząd ROD TRUSO informuje, że zgodnie z § 67 Regulaminu ROD działkowiec zobowiązany jest nie zakłócać spokoju sąsiadom, stąd szczególnie w niedziele i dni świąteczne nie należy wykonywać głośnych prac jak np. koszenie trawy.


Informujemy wszystkich Działkowców, że obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania nieczystości zielonych ( skoszona trawa oraz liście i chwasty ) do ogólnodostępnych pojemników na odpady. Gałęzie i przycięte krzaki prosimy ułożyć w powiązane ze sobą snopki i umieścić obok pojemnika na śmieci. Przypominamy również działkowcom, aby nie wyrzucali dużych elementów wyposażenia altanek ( łóżka, fotele, plastikowe krzesła itp. ). Miesięczny koszt wywozu nieczystości wynosi 212,5 zł. Każda nadprogramowa ilość śmieci może spowodować powiększenie tej kwoty, ponieważ konieczne będzie częstsze opróżnianie pojemników. Odpady organiczne to nieczystości o dużej objętości. Ponadto powinny być one kompostowane indywidualnie przez każdego użytkownika działek. Dzięki temu zmniejszymy koszty wywozu śmieci w okresie letnim i podniesiemy jakość upraw naszych warzyw, owoców i kwiatów. Prosimy o dostosowanie się do naszej prośby. Nadmieniamy, że każdy działkowicz powinien posiadać własny kompostownik!

Zarząd Komisaryczny ROD TRUSO

Email Drukuj PDF

 

Nowy Zarząd Komisaryczny ROD TRUSO będzie działał w poniższym składzie:

Tomasz Mizerski - Prezes

Bożena Lewandowska - Wice Prezes

Jan Kłobuchowski - skarbnik

Tomasz Rakowski - członek

Został powołany nowy Zarząd Komisaryczny

Email Drukuj PDF

16 kwietnia br. Okręgowy Zarząd PZD w Elblągu podczas zebrania Zarządu OZ podjął uchwałę o powołaniu Zarządu komisarycznego na Naszym ogrodzie.  Członkami zostali Pan Tomasz Mizerski - reprezentujący OZ PZD oraz Pani Bożena Lewandowska, Pan Jan Kłobuchowski oraz Pan Tomasz Rakowski. Komisaryczny zarząd będzie działał do najbliższego Walnego Zebrania członków ROD TRUSO, które  planowane jest w czerwcu. 

Strona 1 z 26

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.